Sashimi

  • 8,20
   Pequeño
  • 12,50
   Grande

16.Sashimi atún

6 cortes
9 cortes

  • 7,20
   Pequeño
  • 10,95
   Grande

17.Sashimi pez mantequilla

6 cortes
9 cortes

  • 7,95

18.Sashimi duo

 

6PIEZAS

  • 7,95
   Pequeño
  • 11,50
   Grande

19.Sashimi variado

6 PIEZA 6.95

9PIEZA 10.35

  • 10,90

20 TARTAR SALMON CON TRUFA

  • 12,50

21 TARTA ATUN PICANTE

PICANTE O TRUFA 

  • 10,90

13 CHIRASHI SALMON Y AGUACATE

  • 12,50

14 CHIRASHI MIXTO SALMON Y ATUN