Bandejas

  • 11,95

90.Bandeja 1 (14 piezas)

  • 13,90

91.Bandeja 2 (14 piezas)

  • 12,90

92.Bandeja 3 (12 piezas)

  • 13,50

93.Bandeja 4 (14 piezas)

  • 18,00

94.Bandeja 5 (18 piezas)

  • 18,90

95.Bandeja 6 (18 piezas)

  • 17,90

96.Bandeja 7 (18 piezas)

  • 17,50

97.Bandeja 8 (16 piezas)

  • 16,90

98.Bandeja 9 (16 piezas)

  • 17,50

99.Bandeja 10 (20 piezas)

  • 20,50

101.Bandeja 12 (17 piezas)

  • 19,90

102.Bandeja 13 (18 piezas)

  • 16,50

103.Bandeja 14 (14 piezas)

  • 19,90

104.Bandeja 15 (17 piezas)

  • 18,90

105.Bandeja 16 (15 piezas)

  • 17,40

106.Bandeja 17 (14 piezas)

  • 18,50

107.Bandeja 18 (20 piezas)

  • 16,90

95B BANDEJA B 14PIEZAS

2SUSHI LANGOSTINO 

2NIGIRI CONCHA ROJA 

2 NIGIRI ANGUILA 

8 SALMON QUESO ROLL 

  • 16,90

98B.BANDEJA A 16PIEZAS

2 NIGIRI SALMON 

2 NIGIRI ATUN 

2 NIGRI PEZ ESCOLAR NEGRO 

2 NIGIRI CONCHA ROJA 

4 CALIFONIA ROLL 

4 CALIFONIA ROLL CON QUESO 

  • 22,55

100.BANDEJA 11

2MAKI SALMON 2MAKI ATUN 

4CALIFONIA ROLL 

2NIGIRI SALMON 2NIGIRI ATUN 2 NIGIRI PEZ MANTEQUILLA 

4SASHIMI SALMON 

4 SASHIMI ATUN 

4 SASHIMI PEZ MANTEQUILLA